PROJE HAKKINDA
ReCoopGreen projesi Türkiye ve Avrupa Birliği
arasında gerçekleştirilen Sivil Toplum Diyaloğu IV programı kapsamında desteklenmektedir.
Projenin Amacı:
Yenilenebilir enerji alanında Avrupa ülkelerindeki iyi uygulama örneklerini yerinde incelemek, bu alanda çalışan kurumlarla ortaklık kurmak, Gaziantep ilinde yenilenebilir enerji konusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların kapasitelerini güçlendirerek ve gençlerin girişimciliğini artırarak ilde bu alanda yapılan çalışmaların sayısını artırmak ve ilin yenilenebilir enerji potansiyelini açığa çıkarmak.
Hedef Kitle:
Gaziantep ilinde bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluş çalışanları, STK’lar, üniversite öğrencileri.
Proje Süresi: 15 Şubat 2016 – 15 Şubat 2017
Proje Bütçesi: 147.375 €

http://www.recoopgreen.com/