TAŞEV Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği 2008 yılında Gaziantep’te kurulmuş Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı kapsamında Türk Ulusal Ajansı tarafından akredite edilmiş bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek sanat, kültür, eğitim ve kültürler arası diyalog konularında faaliyet göstermektedir. Hedef grup, gençler, kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sosyo- ekonomik yönden dezavantajlı 12-35 yaş arası bireylerdir. Derneğin Amacı; Sosyal kültürel ve sanatsal faaliyetler yolu ile 12-35 yaş arası bireylerin eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine destek olmak ve toplumsal kalkınmaya hizmet etmektir.

Faaliyetlerimiz; sosyal ve kültürel etkinlikler, kurslar ve sergiler düzenlemek,kültürel mirasın korunması için bilinçlendirme çalışmaları yapmak, uluslararası projeler ve ortaklıklar kurmak, hedef grubun kültürlerarası öğrenme fırsatlarından yararlanması için bilgilendirmeler yapmak, veri kaynakları, materyal ve doküman hazırlamaktır.